Политика на приватност

Политиката на приватност на Хај Комуникации (с) и заштитата на Вашите податоците, се однесува на процесот на собирање и употреба на лични податоци, кои Хај Комуникации (с) може да ги собере кога ќе купите некој од нашите производи.

Хај Комуникации (с) собира лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и во согласност со другите важечки прописи во Република Македонија.

Хај Комуникации (с) може периодично да ја ажурира Политиката на приватност и за тоа навремено ќе се објави информација на нашата веб страна. Со Ваш пристап на нашата веб страницата Вие давате согласност дека сте ги прочитале и разбрале и дека ги прифаќате условите од оваа Политиката на приватност.

Хај Комуникации (с) ги собира личните податоци кога ќе пристапите на веб страницата и ќе нарачате производи што Хај Комуникации (с) ги нуди преку истата веб страница. Хај Комуникации (с) има пристап и ги собира само оние лични податоци што Вие доброволно сте ги оставиле. 

Во личните податоци што можат да се собираат спаѓаат: Вашето Име и Презиме, Вашата адресата, адресата на Вашата електронска пошта, информации од Вашата кредитна картичка и сл. 

Ве молиме имајте предвид дека бројот на кредитната картичка се испраќа преку кодирана и 100% сигурна врска директно до банката. Хај Комуникации (с) нема никаков пристап до никакви информации поврзани со Вашата картичка или Вашата сметка во банка.

Хај Комуникации (с) ги превзема сите потребни организациски, административни, технички и физички мерки за заштита на вашите лични податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, нивна објава, промена или уништување. Хај Комуникации (с)  ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други важечки прописи на Република Македонија. 

Хај Комуникации (с) нема да ги објави личните податоци пред ниту една страна. Хај Комуникации (с) може да ги обезбеди личните податоци само во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судски наредби или други правни или регулативни потреби. 

Ако имате какви било прашања во врска оваа Политика на приватност за заштита на личните податоци, слободно контактирајте нè на contact@hi.com.mk